Szkoły i Uniwersytety
Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Warszawskiego

Szkoła Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego powstała w 1996 r. Szkoła funkcjonuje dzięki ścisłej współpracy między Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie  Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Niemiecką Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej w Bonn.

Trwający przez cały rok akademicki kurs prawa niemieckiego i europejskiego na Uniwersytecie Warszawskim obejmuje ok. 240h zajęć, głównie z prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego. Wykłady i ćwiczenia - wyłącznie w języku niemieckim - prowadzą niemieccy profesorowie i adwokaci.

Współzałożycielem Szkoły był profesor Uniwersytetu Bońskiego Marcus Lutter, wybitny znawca prawa prywatnego, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wkład w dzieło polsko-niemieckiej współpracy w dziedzinie nauk prawnych. Kierownictwo naukowe sprawuje obecnie profesor dr hab. Wulf-Henning Roth, dyrektor Instytutu Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego Uniwehonorsytetu Friedricha Wilhelma w Bonn.  Z ramienia Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego opiekę nad SPN sprawuje Maria Szpor.

Szkoła Prawa Niemieckiego organizuje co roku uroczystość inaugurującą nowy cykl wykładów, w ramach której dokonuje się także wręczania świadectw ukończenia minionego kursu. Każda taka uroczystość jest dla studentów i absolwentów Szkoły oraz dla jej gości okazją do wysłuchania wykładu znanej osobistości niemieckiego świata prawniczego. W latach 1997-2011 wykłady inauguracyjne wygłaszali Edzard Schmidt-Jortzig, Hans-Dietrich Genscher, Jutta Limbach, Kurt Biedenkopf, Günter Hirsch, Herta Däubler-Gmelin, Paul Kirchhof, Udo Di Fabio, Gesine Schwan, Karl Dedecius, Hans-Jürgen Papier, Ministra Sprawiedliwości Republiki Federalnej Niemiec Brigitte Zypries, Winfried Hassemer, Karsten Schmidt czy Dieter Grimm.

Oprócz rocznego kursu prawa niemieckiego i europejskiego Szkoła organizujemy dwutygodniowe kursy niemieckiego prawa prywatnego i publicznego we wrześniu. Są to tzw. Kursy letnie, otwarte dla wszystkich chętnych znających język niemiecki w stopniu wystarczającym do rozumienia podstaw prawa.

Szkoła Prawa Niemieckiego w Warszawie funkcjonuje dzięki wsparciu Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), Fundacji Roberta Boscha, Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz licznych sponsorów prywatnych, których lista znajduje się na stronie Szkoły.

Szkoła Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego

       W lutym 1998 roku Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Nauk Prawnych i Ekonomicznych Uniwersytetu im. Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Wydział Prawa Uniwersytetu im. Ruprechta Karola w Heidelbergu zainicjowały wspólnie Szkołę Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, która do 2011 roku liczy ponad 400 absolwentów. Współzałożycielami Szkoły byli Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Konzen z Uniwersytetu  im. Johannesa Gutenberga w Moguncji oraz Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hommelhoff z Uniwersytetu im. Ruprechta-Karola w Heidelbergu, doktorzy honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz.

Szkoła Prawa Niemieckiego UJ prowadzi działalność w dwóch miastach: Krakowie i częściowo w Kijowie. Kurs SPN UJ w Krakowie trwa jeden rok i składa się z kursu prawniczego języka niemieckiego w semestrze zimowym oraz kursu prawa niemieckiego w semestrze letnim, który obejmuje dwanaście wykładów, ćwiczeń i kolokwiów w języku niemieckim z przedmiotów m.in.: wprowadzenie do niemieckiego prawa cywilnego, metoda rozwiązywania kazusów w prawie cywilnym na przykładzie umów przenoszących prawa i podstawy prawa europejskiego. W zajęciach mogą uczestniczyć studenci i absolwenci kierunku prawo. Niemieckojęzyczny kurs Szkoły Letniej pt. „Prawo w Niemczech” w Kijowie trwa trzy tygodnie i obejmuje: kurs prawniczego języka niemieckiego (w 1 tyg.) oraz kurs prawa niemieckiego (2 tyg.). Zajęcia z języka prowadzone są w SPN UJ przez lektorów języka niemieckiego, wykłady - przez profesorów z Heidelbergu i Moguncji.

        Dwa semestry SPN UJ w Krakowie i jeden semestr studiów LL.M. w Heidelbergu lub Moguncji, na który składa się udział w zajęciach oraz przygotowanie i obrona pracy magisterskiej, zostały zakwalifikowane w 2010 roku przez Niemiecką Centralę Wymiany Akademickiej DAAD jako Niemieckojęzyczny Tok Studiów „Prawo w Niemczech”.  SPN UJ organizuje ponadto seminaria naukowe dla polskich studentów i absolwentów Szkoły oraz dla niemieckich studentów i doktorantów studiów prawniczych. Seminaria odbywają się zamiennie w Krakowie, Heidelbergu , Moguncji oraz
w Kijowie.

        Szkoła Prawa Niemieckiego UJ utrzymuje się ze środków przekazanych przez sponsorów: Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Bonn, Fundacji im. Roberta Boscha w Stuttgardzie, Fundacji Marga und Kurt Möllgaard
w Essen oraz Fundacji ZEIT - Ebelin und Gerd Bucerius w Hamburgu. Kursy SPN UJ są bezpłatne dzięki uprzejmości profesorów, którzy prowadzą wykłady bez wynagrodzenia. Program realizowany jest dzięki zaangażowaniu profesorów Kazimierza Lankosza, Udo Finka i  Petera-Christiana Müllera-Graffa kierujących Szkołą Prawa Niemieckiego UJ.