Dotychczasowe spotkania
 • III Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW (23-24 października 2015 r. w Warszawie.) 

  Tematem konferencji było Prawo restrukturyzacyjne oraz zmiany w Prawie upadłościowym i naprawczym. 

  Program konferencji dostępny jest TUTAJ.

 • I Konferencja Absolwentów (25-27 X 2013 r.)
  W dniach 25 do 27 października 2013 odbyła się w Warszawie pierwsza wspólna konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW.

  Program Konferencji - piątek (25 X 2013 r.)
  Program Konferencji - sobota i niedziela (26-27 X 2013 r.)

  Piątek, 25.10.2013

  Konferencja została uroczyście otwarta przez ambasadora Niemiec, JE Rüdigera Freiherr von Fritscha, w pomieszczeniach ambasady niemieckiej w Warszawie. Wykład inauguracyjny poprowadził Dr. Thomas Kremer, członek zarządu Deutsche Telekom AG, na temat Dualistisches vs. Monistisches System der Organe in den Kapitalgesellschaften („Dualistyczny vs. monistyczny system organów w spółkach kapitałowych”). Po wykładzie odbyła się dyskusja panelowa, w której głos zabierali prof. dr Adam Opalski, dr hab. Krzysztof Oplustil oraz mec. Zbigniew Jara. Wieczór zakończył się poczęstunkiem w pomieszczeniach ambasady RFN w Warszawie (zdjęcia poniżej).

  Sobota, 26.10.2013

  W sobotę omawiano dwa duże bloki tematyczne: Internetrecht („prawo internetu”), prowadzony przez Dr. Andreasa Roßa, oraz Gesellschaftsrecht („prawo spółek”). W drugim bloku tematycznym uczestnicy konferencji usłyszeli referaty wygłoszone przez absolwentów SPN UJ i UW, dr hab. Krzysztofa Oplustila, panią Katarzynę Reszczyk oraz pana Jakuba Zagrajka. Referaty były następnie omawiane w dyskusjach panelowych, przy dużej aktywności audytorium. W przerwie między oboma blokami tematycznymi została zaprezentowana oferta stypendialna DAAD oraz programy naukowe niemieckich uniwersytetów partnerskich.

  Niedziela, 27.10.2013

  Konferencja kontynuowana była w niedzielę w formie warsztatów na temat Vertragsgestaltung mit Übersetzungshinweisen („tworzenie umów wraz ze wskazówkami dla tłumaczy”). Na podstawie wzorów umów dot. sprzedaży spółki, prowadzący, mec. Katarzyna Woroszylska oraz mec. Paweł Gugała, przedstawili praktyczne aspekty sporządzania umów polsko-niemieckich z wyszczególnieniem specyfiki obu systemów prawnych oraz różnic terminologicznych. Konferencja zakończyła się wykładem pani Karoliny Paluszek na temat Gleich oder anders – juristisches Deutsch in Deutschland und Österreich („Jednakowy czy różny – niemiecki język prawniczy w Niemczech i Austrii). Zainteresowani uczestnicy konferencji mieli dodatkowo możliwość wspólnego zwiedzenia Centrum Nauki Kopernik.

  W konferencji wzięło udział ok. 80 osób – absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ i UW. • Drugie spotkanie w Krakowie 6 X 2012 r. 
Tematy referatów wygłoszonych podczas spotkania:
 1. „Nadmierne zadłużenie państw w międzynarodowym prawie prywatnym i prawie procesowym/ Staatenüberschuldung im internationalen Privat- und Verfahrensrecht”

  Prof. Dr. Wulf-Henning Roth
  , LL.M. (Harvard) dyrektor Instytutu Międzynarodowego Prawa Prywatnego i Prawa Porównawczego na Uniwersytecie w Bonn, kierownik Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie w Bonn. Od 2010 r. Prof. Roth jest kierownikiem Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim.

 2. „Nowe zasady prawne europejskiej unii gospodarczej i walutowej/ Die rechtliche Neuordnung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion“

  Prof. Dr.iur.habil. Dr.iur.h.c. Dr.phil.h.c. Peter-Christian Müller-Graff
  kierownik katedry prawa cywilnego, handlowego, spółek i gospodarczego, europejskiego i prawa porównawczego na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, doktor honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego w Heidelbergu

 3. „Upadłość państwa w prawie międzynarodowym?/ Staatsinsolvenz im internationalen Recht?"

  Prof. UJ dr hab. Kazimierz Lankosz, kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Porównawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Współzałożyciel Szkoły Prawa Niemieckiego przy Wydziale Prawa i Administracji UJ.  Członek zwyczajny Institut de Droit International (Genewa) i Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze.
 • Pierwsze spotkania w Warszawie 15 X 2011 r.
Tematy referatów wygłoszonych podczas spotkania:
 1. "Wpływ kryzysu finansowego na obowiązki członków zarządów“

  Prof. Marcus Lutter
  , kierownik Centrum Europejskiego Prawa Gospodarczego (Zentrum für europäisches Wirtschaftsrecht) na Reńskim Uniwersytecie im. Fryderyka Wilhelma w Bonn, doktor honoris causa Uniwersytetu Warszawskiego, współzałożyciel i pierwszy kierownik naukowy Szkoły Prawa Niemieckiego w  Warszawie.

 2. "Współczesne typy umów – wpływ prawa angloamerykańskiego na niemiecki sposób konstruowania umów“

  Prof. Peter-Christian Müller-Graff
  , kierownik katedry prawa cywilnego, handlowego, spółek i gospodarczego, europejskiego i prawa porównawczego na Uniwersytecie Ruprechta-Karola w Heidelbergu, doktor honoris causa m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego,  dyrektor  Szkoły Prawa Niemieckiego w Heidelbergu .

 3. „Europejskie prawo medialne – stan aktualny i perspektywy na przyszłość”

  Prof. Udo Fink
  , kierownik katedry prawa publicznego, międzynarodowego, europejskiego, międzynarodowego gospodarczego na Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji , dyrektor Szkoły Prawa Niemieckiego w Moguncji .

Po części seminaryjnej udaliśmy się do restauracji („Akademia Smaku”), gdzie rozmawialiśmy do północy! Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania!